Hgorian Ansiklopedisi

Turk oyuncularin bulusabilecegi, karakter disi tartisma forumu

Moderators: Players Department, Public Relations Department, Players Department Trainee

User avatar
Yoldash
Posts: 112
Joined: Mon Jul 04, 2005 10:41 pm
Location: Ankara, Turkey
Contact:

Hgorian Ansiklopedisi

Postby Yoldash » Wed May 03, 2006 12:40 am

HGORIAN ANSİKLOPEDİSİ - CILT IMEZHİN:

Kuruluş: 1100 civarı

Nüfus: 10-15

Hammaddeler:
 Ispanak
 Taş
 Çamur
 Tuz

Binalar:
 Aynalı Maphushane
 Dergah-ı Şimal
 Hasan’ın Evi
 İlk Barınak
 Kanatlı Morina Ticaret Loncası
 Laleli Kervansaray
 Nacizane Silahane
 Seyr u Sefer Postanesi
 Siyah Altın Demirhanesi
 Tuzlu Meltem İskelesi
 Unlu Badem Fırını
 Yegane Emekhane


Yönetim:
Anarşik yapıda tarihi ile öne çıkar. Oldukça serbest bir tutum izlenmiştir. Hiçbir otoriter faaliyet yaşanmamıştır. Büyük Svensk Savaşı başlangıcında, tüm şehirlerde yabancılar idam edilirken, Mezhin’in yabancıları şehirden gemi ile gönderdiği tarih kayıtlarına geçmiştir.Notlar:
 Adem ve Havva tarafından kurulmuştur. Adadaki en eski yerleşim bölgesidir.
 Adanın bilinen ilk bina, şu an harap halde olan ve korunmaya çalışılan “İlk barınak” adlı çamurdan kulübesi buradadır.
 Medeniyetin ilk doğduğu yer olan Mezhin, doğal kaynaklarının üstünlüğü ile Hgorian medeniyetine bir dönem öncülük yapmış olsa da, zamanla bu üstünlüğünü örgütlü Nairis karşısında koruyamamıştır.
 Mezhin, doğal kaynaklara uzaklığı ve ticaret hatları dışında kalması sebebiyle üretim ve teknolojik açıdan tarihde çok öne çıkmamış olsa da, geniş bir üretim teknolojisi barındırdığı bilinir.
 Mezhin, ilk dönemden itibaren, kum, petrol ve taş doğal kaynaklarına sahip olması ve şehir halkının konuya gösterdiği önem sebebiyle, görkemli ve gelişmiş yolları ile dikkat çekmektedir.
 Şehrin güneyindeki bir noktada karaya oturmuş olan “The Stalker” adlı gemi, yakın zamanda Ateş Kaptan tarafından Mezhin İskelesine çekilmiştir. Mezhin tarihi kadar eski ve kökeni bilinmeyen bu geminin nereden geldiği halen bir sır olarak gizemini korumaktadır.


Kişiler:
 Mezhin, Adem Baba adlı şahıs tarafından kurulmuştur. Havva adında bir eşi olduğu bilinir. Kökenleri bilinmemektedir.
 Adanın ilk kaşifi Kemal Kunt, Mezhin doğumlu olup, tüm adayı gezen ilk gezgin ünvanına sahiptir. Kemal Kunt gezisini tamamlayıp, rehberini yazdıktan sonra genç yaşında Mezhin ormanında bir hastalığa yenik düşmüştür.
 Hgorian tarihinde ilk tüccara gene Mezhin ev sahipliği yapmıştır. Kıvrak ticari zekası ile ün yapmış Darius, ilk ticari denemelerinin ardından, adada yapılan ilk gemi olan “Deniz Yıldızı”nın kaptanı olarak sefere çıkmış ve Kıta’yı keşfetmiştir. Tuzlu Meltem İskelesi ve Kanatlı Morina Ticaret Lonca’sını kurma isteği daha sonraları Mezhin büyükleri tarafından gerçekleştirilmiştir.
 Yusuf Hoca, Mezhin’in ileri gelen şahıslarındandır. Dergah-ı Şimal’in kurucusudur.
 Mezhin, Hgorian tarihinin ilk örgütüne de şahitlik etmiştir. Hava, Selma ve Sahre adlı üç genç kız “Safinazlar” adını alarak şehir için önemli görevler almışlardır. Mezhin’den adadaki diğer yerli halkla tanışmak amaçlı sefere çıkmış ve batı kıyısı boyunca ilerliyerek Nairis’e ulaşmışlardır. Hgiran’a kadar ilerleyen grup, geri dönerken, bilindiği kadarıyla Selma ve Sahre Safinaz Nairis’te uyku hastalığına yakalanmıştır. Hava Safinaz ise Mezhin’e doğru yola çıkmış fakat tekrar haber alınamamıştır. Grubun son üyesi onlara Nairis’te katılan Banu Safinazdır, halen Mezhin’de yaşamaktadır.
 “Yaban” lakaplı Ali, gençliğinde Safinazlarla beraber gezmiştir. Mezhin’den çıkarak Nairis’e ilk ulaşan, ve yerli halkı birbiri ile tanıştıran ilk kaşiftir. Yaban Ali, onurlu yapısı ve fiziksel gücü ile nam salmış, adanın ünlü savaşçılarındandır.
 Hgorian sanatının ünlülerinden “Üstad” lakaplı şair “Aziz” de Mezhin yerlisidir. Şiirleri ile ünlü Aziz’in ince silah işlemeleri, mimari ve gemi yapımında da önemli eserleri olduğu bilinmektedir.
 Hgorian’ın ilk posta denemesi Mezhin’de gerçekleşmiştir. Bilindiği kadarıyla Irmak adlı genç bir kız, Nairis’e posta ulaştırmış, fakat dönüşte izi kaybedilmiştir.
 Şehrin ünlü simalarından “Can kardeşler” bir dönem yoğun zirai faaliyetleri ile dikkat çekmiş, şehrin kalkınmasına büyük katkıda bulunmuşlardır.

NAİRİS

Kuruluş: 1150 civarı

Nüfus: 15-20

Hammaddeler:
 Ispanak
 Soda
 Zeytin
 Çimen

Binalar:
 Ateş Kulesi
 Atölye
 Kale
 Liman
 Site
 Taş Han


Yönetim:
Hgorian tarihin en örgütlü ve hukuki yerleşkesidir. Şehrin ilk dönemlerinden itibaren askeri ve sivil yönetim olarak iki başlı bir süreç yaşamıştır. Askeri güce süreç boyunca Kumandan Yoldaş önderlik etmiştir, sivil yönetimi ise Vali Toprak temsil etmektedir. Katı yasalara sahiptir.

Askeri Güç:
Nairis kolluk Kuvvetleri, büyük bir askeri personel gücüne, en ileri teknoloji silah ve savunmalara çok sayıda kara ve deniz taşıtına sahiptir. Şehrin asli savunması ünlü Nairis “Kale”sidir. NKK’nın Hgorian üzerinde çok sayıda da Karakolu vardır.


Notlar:
 Mezhin ile beraber Hgorian’ın ilk yereşim birimlerindendir.
 Ada üzerindeki ilk askeri örgütlenmeye (NKK) , askeri binaya ve techizata ev sahipliği yapmıştır.
 “Hgorian’ın İncisi” ve “Başkent” lakaplı şehir, teknoloji, alet ve silah üretiminde lider konumdadır. Tüm Hgorian’a işlenmiş demir ve çelik ilk kez Nairis’te ortaya çıkmış ve buradan ada halkına dağıtılmıştır.
 Radyo ilk olarak Nairis teknisyenlerince geliştirilmiştir. “Nairis’in Sesi” adıyla geliştirilmiş band’dan 100 frekansından yayın yapmaktadır.
 Ada’nın ilk ve tek deniz feneri “Ateş Kulesi” burada yer almaktadır.
 İlk pamuk Hgorian’da işlenmiş ve ilk giysi burada üretilmiştir.
 İlk kara taşıtı olan “Rüzgar” adlı bisiklet Nairis’te üretilmiştir.
 Şehirde yaşanmış en elem olay, Onsalar adlı bir yabancının, şehir halkının iyi niyetini suistimal ederek “Kızıl Kırlangıç” adlı şalopayı, şehir erzağı ile beraber çalmasıdır. Korsan, takip edilsede, ne yazık ki ele geçirilememiştir. Bu olay Büyük Svensk Savaşı’nın başlamasını sağlayan iki gemi hırsızlığından biridir.


Kişiler:
 Şehrin kurucusu Toprak ve eşi Su’dur. Aslen çiftçi olan Toprak, zamanla yönetici konumuna gelmiş ve ilk önce Muhtar, daha sonra da Vali olarak seçilmiştir. Halen eşiyle beraber Nairis’te yaşamaktadır. Uzun bir süre uyku hastalığına yakalanmış, yedi yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra, tekrar sıhatine kavuşmuştur.
 NKK Kumandanı Albay Yoldaş, Nairis doğumludur. Şehrin ilk ilkel dönemlerinden itibaren ağır çalışma temposu ve örgütleme çabalarıyla dikkat çekmiş. Planlama, üretim ve askeri dehasıyla zaman içinde Hgorian’ın en tanınan simalarından biri haline gelmiştir. Toprak’ın hastalandığı süreçte yönetime vekillik etmiştir.
 “Yetenekli Menekşe”, Nairis’in ilk vatandaşlarındandır, ilk ticari işletme sahibidir. “Menekşenin Börtü Böcük Dükkanı” adlı işletme ile başlayan Menekşe, sonrasında Taş Han’ın yönetimine atanmıştır. Demir atölyesinin açılmasıyla, Han’I Saruhan’a devrederek Demirci’nin başına geçmiştir. Halen görevini sürdürmektedir.
 Küçük yaştan itibaren Kumandan yoldaş tarafından yetiştirilen Binbaşı Itır, NKK’da kurmay konumundaki ikinci subaydır. Genç yaşına rağmen, Toprak ve Yoldaş’ın bulunmadığı zamanlarda Nairis yöneticiliğini üstlenmiştir. Halen Nairis Savunma Subayı olarak Nairis’te ikamet etmektedir.
 Pamuk dokumasındaki uzun yılların tecrübesi “Saruhan” artık Hgorian çapında bir marka teşkil etmiştir. Taş Han’ın yönetici konumuna atanan ünlü terzi, görevine devam etmektedir.
 NKK Levazım Subayı Teğmen Amber, şehrin renkli simalarıdandır. Yapılan kara taşıtlarının hepsinin makina ustası olan Amber tarafından üretildiği bilinmektedir. Asi yapısı, Aşçılık ve terziliğe olan ilgisiyle tanınır.
 NKK Jandaarma Yüzbaşı Zuc, görevine Onbaşı rütbesiyle başlamış, bir şehir kargaşasında, Gece adlı bir hırsızın peşinden tek başına giderek yakalamış, ve bugünkü rütbesine terfi ettirilmiştir. Cesareti ve gücü ile tanınan Zuc, halen adada devriye görevini yürütmektedir. Gece’nin bu hareketi adadaki kayıtlara geçen ilk resmi suçtur ve Nairis yasalarının çıkmasına sebebiyet vermiştir.
 Vali Toprak, Mert adlı bir genci yardımcısı olarak atamış, fakat çok geçmeden, Mert uyku hastalığına yenik düşmüştür.
 Ünlü avcı ve savaşçı Gölge, Nairis doğumludur. İlk kireçtaşını şehre o taşımış, Tashımasu ile birlikte ilk hipopotamı öldürürekek deri elde etmiştir. Büyük Svensk savaşında Nairis Fedaisi olarak görev yapmış, çok sayıda Svenk katletmiştir. Sert, mesafeli ve gizemli mizacı ile dikkat çekmiş bir kişiliktir.


HGİRAN

Kuruluş: 1300 civarı

Nüfus: 10-15

Hammaddeler:
 Morina
 Mısır
 Kum
 Pamuk
 Doğalgaz


Binalar:
 Hgiran Limanı
 Hgiran Ticaret Merkezi
 NKK Karakolu


Yönetim:
Klan yönetimi ile başlamış, ikinci kıtlık dönemi sonrası bir süre anarşik kaldıktan sonra, Yasemin tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Zamanla, Galip şehrin üretim sorumlusu konumuna yükselmiştir.Notlar:
 Aslen Mertkan ve tebası tarafından kurulmuştur (Mertkhan, Jezebel, Şafak, Tinamera ve diğerleri). Teba inançları gereği Nairisin kuzey doğusundaki ormanı kutsal saymış, hac amaçlı seyahate çıkmış ve dönüşte Hgiran’a yerleşmiştir.
 Şehir, doğal gıda kaynağı bulunmadığı için iki büyük kıtlık yaşamış, ikisinde de Nairis öncüleri tarafından yardım edilerek kurtarılmıştır.
 Kıtlık döneminde büyük kayıp yaşayan Hgiran, sonrasında toparlanmayı becermiş, çevresindeki kaynakların ihracını yapmaya, yemek ve alet ithal etmeye başlamıştır. Hızla büyüyen şehir, günümüzde teknolojik ve çalışkan bir şehir olarak ünlenmiş, adı görkemli Mezhin’in önüne geçmiştir.
 Hematit kaynaklarına ve deniz yollarına yakınlığı sebebiyle, adanın demir ve çelik üretiminde önemli noktalardan biridir.
 Mısır üretimi ile, patlamış mısır olanağı sağlayarak, savaş koşulları için önem teşkil etmektedir.
 Hgorian üzerinde Güney Mezhin haricinde kum bulunan alternatif olarak, adanın güney ve batı cephesinin yollarının yapılmasına olanak sağlamıştır.


Kişiler:
 Mertkhan ve tebası inançları gereği Nairisin kuzey doğusundaki ormanı kutsal saymış, hac amaçlı seyahate çıkmış ve dönüşte Hgiran’a yerleşmiştir. İkinci kıtlıkda hep beraber burada can vermişlerdir.
 İlk kıtlıkta Hgiranlılar’a yemek ulaştıran Nairis öncülerinden Yasemin, iki şehir arası ilişkiler ve ticareti koordine etmek için geldiği şehirde, kıtlık koşulları sonrası kargaşasında düzeni sağlamış ve bu sebeple doğal bir lider olarak yükselerek şehrin yöneticisi konumuna gelmiştir. Halen görevini sürdürmektedir. Nazik ve iyiliksever yapısı ile tanınmıştır.
 Yasemin’in sağ kolu Galip, çalışkan bir genç olarak kendini ispatlamış, zamanla Ticaret Merkezi yöneticisi konumuna gelmiştir. Galip’in yoğun çalışmaları sonucu, Hgiran Nairis desteğinde giysi, ve metal işlemesinde ikinci şehir konumuna gelmiştir.
 Şehrin ünlü simalarından biri “Mrrewa” adlı kedidir. Uzun yıllar şehirde yaşamış, halen adayı gezmektedir.
 Adada terziliği meslek olarak seçen ikinci kişi “Umay” Hgiran’da göreve başlamıştır.FLAVIN

Kuruluş: 1350 civarı

Nüfus: 3 - 4

Hammaddeler:
 Taş
 Çimen


Binalar:
 Aktaş Limanı
 Didiltaş
 Flavin Taş Ocağı
 NKK Karakolu


Yönetim:
Köy yapısındadır, Kürşat Ağa önderliğinde yönlendirilmektedir.Notlar:
 Adadaki Mezhin haricindeki tek taş kaynağıdır.
 Büyük Svensk Savaşında, coğrafi konumu itibarı ile çok sayıda kaçağın yakalanmasına ve idamına tanıklık etmiştir.


Kişiler:
 Nairis kökenli Kürşat Ağa, gençken buraya yerleşmiş ve taş ocağında çalışmaya başlamıştır. Köylü şivesi, saf kişiliği ile sevilen biridir. Halen köyün önde gideni konumundadır.
 “Kör Hasan” zamanla görüşünü bir hastalık neticesinde kaybetmiştir. Görme duyusunu yitirdikten sonra, bir süre içine kapanmış ve düşünme sistemlerine yönelmiştir. Savunma sanatlarına olan ilgisi ve felsefi kişiliği ile tanınır.
 Didil, Flavin’de yaşamıştır, Kürşat’ı burada bir köy kurulmasına ikna etmiş ve bu süreci gerçekleştirmiştir. Genç yaşında uyku hastalığına yenik düşmüştür.


LAVIN

Kuruluş: 1350 civarı

Nüfus: 2-4

Hammaddeler:
 Krom
 Kireçtaşı
 Kauçuk
 Pamuk
 Doğalgaz
 Çay


Binalar:
 Reyhan Ticaret Merkezi
 Lilla huset pa prarien


Yönetim:
Yeni kurulmakta olan köy, belirli bir yönetime sahip değildir.Notlar:
 Farklı doğalmaddelere ev sahipliği yapması sebebiyle, tarih boyunca farklı gruplar tarafından Lavin kontrol edilmeye çalışılmıştır.
 Hgorian tarihinin ilk şehirler arası gerilmesi burada yaşanmış, lavin halkı, NKK askerleri, Kangha temsilcileri çatışma noktasına gelmiştir. Bölücülük yaratan elebaşlarının yok olması ile gerginlik sorun olamdan çözümlenmiştir.
 Lavin Hgorian’ın gördüğü en kanlı çatışmaya ev sahipliği yapmıştır. Svensk adlı yabancıları üç gemiyle Hgiran açıklarında Babafingo adlı gemiye çıkmış, gemi kaptanı Mina’yı sandala kitleyerek gemiyi Lavin’e kaçırmışlardır. NKK askerlerinin baskını ile gemi ve kaptan kurtarılmış, olaya karışan yabancılar ve yandaşları idam edilmiş, gemilerine el konmuştur. Bu olayın ardından NKK tüm Hgorianı yabancılara yasaklamış ve Büyük Svenk Savaşı başlamıştır. Bilindiği kadarıyla olayın üzerinden bir yıl geçmeden otuza yakın yabancı katledilmiştir.
 Adadaki tek kireçtaşı bulunan nokta olan Hgiran’ın kontrolü uzun süre demir üretiminin kontrolü anlamını taşımıştır. Kıta’da bulunan kireçtaşı kaynakları ile bu önem azalsa da, Lavin geçmişte olduğu gibi gelecekte de önemini koruyacağa benzemektedir.
 Köy halen göç almakta ve büyümektedir.


Kişiler:
 Lavin’de düzenli bir yaşam kuran ve malzeme ticaretine yönelmiş tek kişi Reyhan adlı genç ve cesur bir kadındır. NKK yetkilileri çeşitli zamanlarda kendisini ziyaret etmektedir.
 Lavin çatışmalarında orda bulunan Tuğrul’da, olayların arkasından Lavin’e yerleşerek Reyhan’a yardımcı olmaya başlamıştır.KANGHA

Kuruluş: 1350 civarı

Nüfus: (45) 2-3

Hammaddeler:
 Odun
 Böğürtlen


Binalar:
 Kang Saikhan
 Kangav Binası
 Kangto Binası


Yönetim:
Zamanında obalar arası bir yönetim rejimi yaşanmıştır. Halen bir yönetim yoktur.Notlar:
 Mezhin’den ayrılan hızla büyümüş bir avcı kitlesi Kangha’yı yurt olarak seçmiş, Çevre mekanlarada köyler kurarak büyük bir kent meydana getirmişlerdir. Büyük kalabalık, bir kurt saldırısı ile başladığına inanılan geniş çaplı bir salgın hastalıkda yok olmuştur.
 Görekemli döneminde çok hızlı bir şekilde kurulan şehir, güçlü bir üretim kapasitesine ulaşmış, fakat yükseldiği hızla çöküşü gerçekleşmiştir. Şu an harabe halinde ve terkedilmiştir.


Kişiler:
 Bilindiği kadarıyla şehir üç oba tarafından yönetilmektedir. Bu obaların avcı, savaşcı, ve üretim işlerini paylaştığı düşünülmektedir. Kalan duvar resimleri ve deri yazmalarından ünlü liderlerden Balaban ve Batu isimleri öne çıkmaktadır.
 Halen şehir Bekçi Dumrul tarafından korunmaktadır.
 Kanhga’dan geriye yaşayan tek kişi olarak “İrem Hatun” kalmıştır. İrem, salgının arkasından yakındaki Kömür Ocakları’na yerleşmiştir.


QUINN

Kuruluş: 1400 civarı

Nüfus: 5 - 10

Hammaddeler:
 Morina
 Mısır
 Çavdar
 Pamuk
 Taş
 Kireçtaşı
 Tuz
 Kil
 Çimen
 Havuç
 Patates
 Gül
 Lale
 Kıvırcık Lahana
 Bal Kabağı


Binalar:
 NKK Karakolu
 Umut Kulesi
 Yönetim Binası


Yönetim:
Kurucusu Zeynep’in önderliğindedir. Otoriter bir rejim sürmemektedir


Notlar:
 Kıta’nın keşfinden sonra, kurulan ilk yerleşim yeridir.
 Kireçtaşında Lavin’e alternatif olarak, monopol çabalarını yok etmiştir.
 Çavdar, patates ve havucun bulunmasıyla, Hgorian’a damgasını vurmuş ıspanak devri sona ermiştir.
 Halen kıta üzerindeki ticaret merkezi konumundadır. Kıta’nın bakır, mermer, gibi farklı kaynaklarına en yakın medeniyet noktasıdır.


Kişiler:
 Zeynep, adaya gelen ilk gemi ile Kıtaya çıkmış, kıyı şeridini boydan geçerek yeni yerleşke olarak Quinn’i seçmiştir. Halen bu bölgede çiftçilikle meşgul olmaktadır.
 Şehirn önemli simalarından ve eski vatandaşlarından birisi Silka’dır. Aslen Hgorian kömür ocaklarında doğmuş, Nairis’e gelmiş, katı kurallardan rahatsız olduğu için, NKK gemilerinden birisiyle karşı kıyıya geçerek Quinn’e yerleşmiştir. Hala burada yaşamaktadır.
 Kıta yerlilerinden olan Zifir, Gölge tarafından keşfedilmiş ve şehre güvenliği sağlaması için bırakılmıştır.
 Şehrin tüm binalarını ve makinelerini ulaş inşa etmiştir. Halen depo görevlisi olarak çalışmakta ve yeni projeler üzerinde emek vermektedir.
Yoldaş G. ILGAR
-----------------------------
<i>Knowledge is burden..</i>
User avatar
okoro
Posts: 35
Joined: Thu Apr 13, 2006 10:31 am
Location: izmir/Türkiye
Contact:

Postby okoro » Wed May 03, 2006 10:14 am

Süper çalışma... Ellerine sağlık...
User avatar
Yoldash
Posts: 112
Joined: Mon Jul 04, 2005 10:41 pm
Location: Ankara, Turkey
Contact:

Postby Yoldash » Wed May 03, 2006 12:41 pm

Eklemeler zaman içerisinde artık.. sizin de katılımınızı bekliyorum.

Yukarıda ki listeye eklenmesi gereken, ya da ekletmek istediğiniz bir şey olursa bana iletin (forum üzerinden "private message" ya da msn, vs ile) uygunsa ekleyelim.

Kişisel olarak zamanla edit edeceğim elbet.
Last edited by Yoldash on Sat May 06, 2006 11:53 pm, edited 1 time in total.
Yoldaş G. ILGAR

-----------------------------

<i>Knowledge is burden..</i>
User avatar
Veysi
Posts: 26
Joined: Wed Oct 12, 2005 10:32 am
Location: istanbul
Contact:

Postby Veysi » Wed May 03, 2006 9:41 pm

Yoldash, verdigin emek icin tesekkurler. Okumasi cok zevkliydi, ayrica cokta bilgilendirici.
dost
Posts: 11
Joined: Wed Apr 26, 2006 1:37 pm

Postby dost » Thu May 04, 2006 1:45 pm

bilgilendirme için sağ ol gerçekten benim için yararlı oldu
User avatar
nescafe
Posts: 21
Joined: Mon Apr 10, 2006 6:26 pm
Location: Izmir
Contact:

Postby nescafe » Thu May 04, 2006 9:00 pm

Elin kolun dert görmesin efem :wink:
User avatar
Gyrus
Posts: 167
Joined: Tue May 03, 2005 1:45 pm
Location: Istanbul
Contact:

Postby Gyrus » Mon May 08, 2006 5:29 am

Çok çok harika bir çalışma,

Ellerine sağlık.

Çok kıskandım hatta :lol:

En kısa zamanda minik bir derleme de ben yapmayı düşünyorum.

:wink:

(rekabet ortamını her zaman sevmişimdir. İnsanı ileriye götürür)
(GyRuS)
User avatar
Yoldash
Posts: 112
Joined: Mon Jul 04, 2005 10:41 pm
Location: Ankara, Turkey
Contact:

Postby Yoldash » Tue May 09, 2006 11:03 pm

Valla bizimkisi ihtiyaca yönelik karşılama, tarihin tozlu sayfalarını bir aralama, adı geçenlerin unutulmasını engelleme isteğiydi. Teknik kısımlarıda var.

Sizden daha edebisini bekliyoruz hocam..
Yoldaş G. ILGAR

-----------------------------

<i>Knowledge is burden..</i>
User avatar
Grinza
Posts: 27
Joined: Wed Sep 28, 2005 11:18 pm

Postby Grinza » Wed May 31, 2006 2:51 pm

Muhtesem olmus..Eski günleri hatırladım.. .)
starbuck
Posts: 3
Joined: Tue Jan 09, 2007 3:05 am

Postby starbuck » Tue Jan 09, 2007 2:12 pm

Oyuna yeni basladım buaraki bilgiler sayesinde biseyler ogrenmis oldum Tesekkurler.. emegine saglık cok guzel olmus.. Bu sürekli güncellenirse mükemmel bir bilgi kaynagı olur... :D
User avatar
yigit
Posts: 76
Joined: Thu Nov 18, 2004 9:27 am
Location: Ankara

Postby yigit » Tue Jan 09, 2007 3:43 pm

Aslına bakarsan starbuck, bırak güncellenmeyi, buradaki bilgilerin burada olması pek uygun değil. Bu tür oyun içi bilgilerin oyun içinde kalması gerekiyor.

Ana Kural'ı okudun, değil mi? Karakterlerin, oyun dışı bilgiyi oyun içinde kullanamazlar. Yani karakterlerinin hiç biri, senin burada okuduklarını bilmemeli.

Bir oyuncu olarak, oyun dışı olan forumdan aldığın bu bilgileri oyun içine yansıtman Ana Kural'a aykırı olur. Aman dikka et :)
User avatar
ebenezer
Posts: 271
Joined: Sat May 06, 2006 8:53 pm
Location: İstanbul/Turkey
Contact:

Postby ebenezer » Tue Jan 09, 2007 6:23 pm

Burada bunları yazanlar da okuyanlar da çok uzun süre önce tarih oldular Yiğit hayırdır nereden aklına geldi. Sen mesaj atmasan dikkatimi çekmeyecekti valla bir nevi eşşeğin aklına karpuz kabuğu :) . Aslına bakarsan hammadde vesaire haricindeki kısımlar üzerinden çok uzun zaman geçtiği ve hiçbirşey şu anda öyle olmadığı için sorun yaratmaz bence. Oyun içi olayları üzerinden belli bir süre geçtikten sonra konuşmak serbest gerçi bunlar olaylardan ziyade tarih bilgisi ama olsun. İlerde bir gün biz de hazırlarız bir tarih bilgisi üstünden iyice bir zaman geçsin de yeni gelenler de okur öğrenir malum yeni nesillere birşeyler bırakmak lazım. Arkadaş bastığın yerleri toprak deyip geçme tanı hadisesi.
Edit*Bir üstteki mesajı sonradan farkettim.Tabii ki bu durumda güncelleme gibi bir durum söz konusu olamaz anca anı olarak kalabilir bunlar.
*
User avatar
meddah
Posts: 57
Joined: Sat Sep 30, 2006 3:05 pm

Postby meddah » Wed Jan 10, 2007 7:55 am

Hammaddeler bile değişti.

İlaveten bu başlığın eğretiliği epeydir gözüme batıyor ama çok güzel kaleme alındığı ve yaratıcı bulduğum için ses etmediydim.

Return to “Turk Oyuncular (Turkish)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest