Page 3 of 3

Posted: Thu Jul 16, 2009 11:16 pm
by Piscator
ichi wrote:
Mi opinias ke fosilo kaj ^sovelilo estas sinonimaj

^Cu vi opinias ke fosi kaj ^soveli estas sinonimaj? Mi opinias ke ne. Lau PIVo: fosi = turni la teron per speciala ilo, fari kava^jon; ^soveli = depreni kaj trans^suti per ilo, for^jeti akvon el boato. Do, fosilo estas ilo por turni la teron au fari kava^jon, kaj ^sovelilo estas ilo por depreni/trans^suti erojn au for^jeti akvon el boato.


Ŝoveli kaj fosi ne estas sinonima, sed ŝovelilo kaj fosilo estas. Aŭ pli preciza, la vortoj "ŝovelilo" kaj "fosilo" ne estas sinonima, sed ambaŭ povas priskribi la saman aĵon. Kiel mi diris, vi povas uzi ŝovelilon por fosi kaj fosilon por ŝoveli.

Posted: Fri Jul 17, 2009 1:02 am
by ichi
vi povas uzi ^sovelilon por fosi kaj fosilon por ^soveli.

Jes, oni ja povas uzi fosilon por ^soveli. Sed oni ankau povas uzi trulon au sitelon au tason por ^soveli. La fakto ke ilo povas funkcii kiel ^sovelilo ne signifas ke ^sovelilo estas tauga nomo por tiu ilo.

En Cantr ni havis ilon kies ^cefa uzo estas fosi. Ni uzas tiun ilon por elfosi argilon, kalk^stonon, ktp. Ni uzas tiun ilon por fosi kava^jon por puto. Ni uzas tiun ilon por turni la teron por cepoj kaj spinaco. La plej tauga nomo por tiu ilo estas fosilo.

Anglajparolantoj notu: la signifo de ^soveli ne estas "dig". La signifo de ^soveli estas "scoop". Oni ^sovelas akvon au ne^gon au amason da karberoj. Oni ne ^sovelas kava^jon.
.

Posted: Fri Jul 17, 2009 3:02 am
by amika-babilfrenzo
ichi wrote:
Mi do demandas min kial li ne membri^gas je la tradukada sekcio.

Antau jaro mi oferis helpi traduki. Neniu respondis.


Vi resendu vian oferon. Al mi iu rapide respondis.